הפנינג כדורגל קינדר+ספורט

שגרירות איטליה בישראל בשיתוף פעולה עם בית הספר לכדורגל של מועדון רומא קלאב ירושלים שמחים להזמין אתכם לתמוך בילדים ובני נוער שישתתפו בטורניר קינדר+ספורט. האירוע יתקיים ביום ראשון, 13 בדצמבר, בין השעה 9:30 בבוקר ועד 16:00, במועדון הספורט גולטיים בתל אביב, דרך הטייסים 24.

ישתתפו בטורניר קבוצות מעורבות של ילדים יהודים וערבים וילדים עם מוגבלויות. לזוכים יחולקו פרסים וגביעים, הרבה מוסיקה וכיבוד מרענן.

קינדר+ספורט הוא פרויקט אחראי גלובלי שפותח על ידי פררו, שנועד לקדם אורח חיים פעילים על ידי עידוד משחק דינמי וספורט בקרב ילדים ובני משפחותיהם.

הפרויקט נובע מהידיעה שאורח חיים פעילים מחזק ומאמן לא רק את הגוף אלא גם את הרגשות ומייצג רגע מהותי בתהליך הצמיחה של ילד.

זו הסיבה שקינדר+ספורט משתף פעולה עם התאחדויות ספורט ואגודים ברחבי העולם לתמיכה בילדים ובספורט לנוער.

באמצעות השתתפות בספורט וחינוך גופני, אנשים צעירים למדים על חשיבותם של ערכים מרכזיים כגון כנות, ידידות, אחדות, ביטחון עצמי ואמון באחרים, וקינדר+ספורט רוצה להיות התומך של עקרונות אלה בכל רחבי העולם.

Torneo Kinder+SPORT

link to gallery

Torneo Kinder+SPORT

L’Ambasciata d’Italia in Israele in collaborazione col Roma Club Gerusalemme vi invita a
sostenere i bambini e i ragazzi che parteciperanno al Torneo Kinder+Sport, domenica 13
Dicembre dalle 9:30 fino alle 16 presso il circolo sportivo Goaltime a Tel Aviv (Derech
Hatayasim 24).

Parteciperanno al torneo squadre miste di ragazzi appartenenti a culture differenti con
diverse abilita`. Non mancheranno premi e trofei per i vincitori, tanta musica e un bel
rinfresco.

Kinder+Sport è un progetto globale responsabile sviluppato da Ferrero, a promuovere stili
di vita attivi, incoraggiando gioco dinamico e sportivo tra i bambini e le loro famiglie.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è la formazione non solo per il
corpo, ma anche per le emozioni e rappresenta un momento di formazione fondamentale
nella crescita di un bambino.

Questo è il motivo per cui Kinder+Sport collabora con Federazioni sportive e Associazioni
per sostenere i bambini e lo sport giovanile in tutto il mondo.

Attraverso la partecipazione allo sport e all’educazione fisica, i giovani imparano
l’importanza di valori fondamentali come l’onestà, l’amicizia, l’unità, la fiducia e la fiducia
negli altri, e Kinder+Sport vuole essere il sostenitore di questi principi in tutto il mondo.

Torneo Kinder+SPORT

link to gallery

Evento di fine anno : 30 Giugno 2015

לאלבום / Album

לאלבום / Album

Seguire passo passo la crescita di ogni singolo bambino, sia fisicamente sia psicologicamente, questo e’ sempre stato il nostro obbiettivo primario. Il raggiungimento del successo sportivo e’ l’ultima delle nostre priorità, ma non per questo non faremo di tutto perche’ ciò avvenga.

E per questo i nostri complimenti vanno al nostro team di allenatori che soprattutto questa stagione hanno dimostrato la loro capacità di interagire con I bambini di tutte le età, cosa per niente semplice.

In questo link troverete gli orari degli allenamenti per il prossimo anno insieme al modulo per l’iscrizione che potrete stampare e riempire da consegnare entro fine luglio. Molto importante sarà comunicarci il nome della scuola da cui proviene il bambino, questo ci permetterà di organizzare dei minibus per portare I giocatori al campo di allenamento e togliere ai genitori un’ulteriore incombenza.

Dal link potrete constatare che abbiamo raddoppiato le ore d’allenamento per ogni classe, ciò ci permetterà sicuramente di raggiungere quei successi in campo sportive che quest’anno abbiamo solo sfiorato. Per finire voglio solo ringraziare tutti gli intervenuti alla festa di fine anno per la fantastica atmosfera venutasi a creare e molto emozionante per noi dello staff tecnico e non,  fiduciosi di vedervi tutti la prossima stagione ancora grazie.